Tuesday, April 25, 2017

சுடுகாட்டுக் கடவுள்

காது உடைந்து போன ஊசி கூட நாம் இறந்து போனால் துணைவராது என்பார் பட்டினத்து அடிகள். வாழ்நாள் முழுவதும் ஓடி ஆடி வேலை செய்து சேர்த்து வைக்கும் பொருட்செல்வம் உடலோடு நின்றுவிடும். இறை உலக வாழ்விற்குத் துணையாக வரும் செல்வம் அருட்செல்வமே என்பதை, “ அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை” என்றும் “அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம்; பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள” என்றும் கூறுவார் திருவள்ளுவப் பெருந்தகை. உலகப் பொருட்களாகிய நிலையற்ற செல்வம் இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளன. அவை உடலோடு நின்றுவிடும். உயர்ந்தவரிடத்தில் மட்டும் உள்ள நிலைத்த அருள் செல்வம் இறந்த பின்னரும் உயிரோடு தொடர்ந்து வருவது. இதனாலேயே “செல்வன் கழல் ஏத்தும் செல்வம் செல்வமே” என்று திருஞானசம்பந்தர் கோயில் திருப்பதிகத்தில் குறிப்பிடுவார். தில்லைச் சிதம்பரத்தில் ஆடிக் கொண்டிருக்கின்ற, உலகச் செல்வங்களையும் அருட் செல்வத்தையும் அருள்கின்ற அப்பெருமானை வழிபடுவதே உண்மையான செல்வம் என்பார்.  சீர்மிகு செந்தமிழரின் இறைக் கொள்கையான சித்தாந்த சைவத்தில் முழுமுதற்பொருளாகக் கொண்டு வழிபடுகின்ற சிவபெருமான் இரப்பவர் அல்லது பிச்சை ஏற்கின்ற பிச்சாடனராகக் கோலங்கொண்டு அருள் புரிவதனால் அவரை ஏழ்மையில் வாழும் கடவுள் என்று நம்மில் பலர் எண்ணுகின்றனர். ஏழ்மையான சிவபெருமானை வழிபடுகின்றவர் ஏழைகளாகிப் போவர் என்று அஞ்சுகின்றனர். பெருமான் கொள்கின்ற வேக, போக, யோக வடிவங்களில் இரப்புக்கோலம் (பிச்சாடனர் கோலம்) யோக வடிவங்களில் ஒன்று என்பதனைப் பலரும் அறிவதில்லை. மறக்கருணை கொண்டு தீயவர்களை ஒடுக்கும் வடிவம் வேக வடிவம். இதற்குப் பெருமான் எலும்பு மாலையையும், மண்டை ஓட்டு மாலையையும் அணிந்துள்ள கங்காள வடிவத்தினைக் குறிப்பிடலாம். உமை அம்மையோடும் முருகனுடனும் இருக்கும் அம்மை அப்பர் பிள்ளை வடிவு (சோமாசுகந்தர்) போக வடிவம் ஆகும். எல்லாவற்றையும் துறந்து வெறும் கீழ் உடையுடன் இரப்புக்கலனுடன் இருக்கின்ற கோலம் (பிச்சாடனர்) யோக வடிவாகும்.
தவிர, எல்லோருடைய வாழ்வினையும் முடிக்கின்ற கடவுள் என்பதனால் பெருமான் சுடுகாட்டில் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றான் என்பர். அவன் தீயாகி நின்று இறந்த உடலைச் சாம்பல் அல்லது நீறு ஆக்குவதோடு உயிர்களின் ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்களையும் சுட்டு எரித்து நீறு ஆக்குவதனால் அவனைச் சுடுகாட்டில் உடைய சாம்பலை உடலில் பூசி நள்ளிருளில் நட்டம் ஆடுகின்றவன் என்பர். இவ்வரியக்கருத்தினைச் சரிவர புரிந்துக்கொள்ளாதவர் சிவபெருமானை ஏழைமையான சுடுகாட்டுக் கடவுள் என்றும் இறந்து போனவர்களுக்காக வழிபாடு செய்வதற்கு மட்டுமே உரிய கடவுள் என்றும் எண்ணுகின்றனர். சுருங்கக் கூறின் உயிர் அமைதி பெறுவதற்கு (மோட்ச விளக்கு) வழிபாடு செய்யும் கடவுள் சிவ பெருமான் என்று எண்ணுகின்றனர். உலக வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பணத்தினைப் பெற வேண்டுமானால் குபேர பூசனை செய்ய வேண்டும், இலட்சுமி பூசனை செய்ய வேண்டும் திருவேங்கிடமலையாரை வழிபட வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றனர்.
சிவபெருமான் இட்ட பணிகளைச் செய்யும் வானவர்களில் ஒருவன் குபேரன். இக்குபேரன் பெருமானின் எல்லையற்ற நிதியத்தினைக் கட்டிக் காக்கும் தலைமைக் கணக்கர் பொறுப்பினை பெற்றுள்ளான். தவிர பெருமானின் அளவிலாத பொருளை உரிய அடியவர்களுக்கு உரிய வேளையில் அளிக்கும் பணியைப் பெருமான் குபேரனுக்குத் தந்துள்ளான் என்பதனை “அதிபதி செய்து அள்கை வேந்தனை, நிதி செய்த நிறைதவ யோகி, அதுபதி ஆதரித்து ஆக்கம் அது ஆக்கின், இறுபதிகொள் என்ற பெருமானே” என்று திருமூலர் குறிப்பிடுகின்றார்.
திருவேங்கட மலைக்குத்தலைவனாகிய திருவேங்கிடமலையானுக்கு (வெங்கடாசலபதி) செல்வம் அவனின் ஆற்றலாகிய இலக்குமி என்ற திருமகளின் வழியாகவே வருகிறது என்பதனால் தான் வாணிக மையங்களில் இந்துக்கள் திருமகள் திருவுருவப் படத்தினை வைப்பதையும் திருமகள் பூசனையை வீட்டில் வைப்பதனையும் பார்க்கின்றோம். தேவர்களும் அசுரர்களும் திருப்பாற்கடலைக் கடைந்தபோது சிவபெருமானின் அருள் விளைவால் பல அரிய பொருள்கள் அக்கடலில் இருந்து தோன்றின. அவற்றில் ஒன்று திருமகள் ஆகும். இதனாலேயே திருமகளை அலைமகள் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் என்று கச்சியப்பரின் கந்த புராணம் குறிப்பிடும். பொருட்செல்வத்தினை வாறி வழங்கும் ஆற்றலாக விளங்கிய திருமகளைச் சிவபெருமான் திருமாலின் சத்தியாக ஆக்கினார் என்பது கந்தபுராணச் செய்தி. எனவே எல்லாவிடத்தும் எப்போதும் பொருட்செல்வத்தையும் அருட்செல்வத்தையும் வழங்குகின்றவன் சிவபெருமான் என்று தெளிவாகின்றது.
தன் தந்தை சிவபாத இருதையர் வேள்வி செய்வதற்குப் பொருள் கேட்டபோது திருவாவடுதுறை சிவபெருமானை “இடரினும் தளரினும் எனதுறு நோய் தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவேன்” எனும் தமிழ்மந்திரம் பாடித் திருவாவடுதுறையில் திருஞானசம்பந்தர் பொருள் பெற்றதும் அடியார்களின் பசியைப் போக்கத் திருவீழிமிழலையில் தமிழ் மந்திரம் பாடி திருநாவுக்கரசு பெருமான் பொருள் பெற்றதும் பங்குனி உத்திரத் திருவிழாவிற்குப் பொருள் வேண்டிப் புகலூரில் செங்கல்லைத் தலைக்கு வைத்து உறங்கிய சுந்தரருக்கு அவற்றைப் பொன்னாக்கி பெருமான் தந்ததும் இன்னும் அடியார்கள் வாழ்வில் இடம்பெற்றுள்ள பல பொருள் பெற்ற நிகழ்ச்சிகளும் அவன் பொருளையும் வழங்குபவன் என்பதனை உறுதி செய்கின்றன.
சீனர்கள் நன்னோக்குப் பொம்மை (அதிர்ஷ்டபொம்மை) என்று வைத்திருந்த ஒரு சீனப் பொம்மைக்கு முடி அமைத்து (கிரீடம்) அதன் அருகில் கலைமகளையும் திருமகளையும் அமர்த்தி, அதனைக் குபேரன் என்று வழிபடும் பலர் திருமூலர் கூறும் அரிய உண்மைகளைத் தெளிய வேண்டும். குபேரன் பேரைச் சொல்லிப் பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகளைச் சொல்லிக் கொடுக்கின்றவர்களும், அவ்வழிபாட்டினை நடத்துகின்றவர்களும் சிவபெருமானே குபேரனுக்கு அருள்புரிந்தார் என்று திருமூலர் கூறும் அரிய செய்தியினையும் மறவாது கூறி அவர்களை முழுமுதல் பொருளான சிவத்தை வழிபடுவதற்கு ஆட்படுத்தவும் வழிகாட்டவும் வேண்டும். உண்மைச் சமயத்தை உணர்ந்து உலகில் பொருளும் அருளும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்வோமாக!

Bookmark and Share

Blog Archive

Labels

tamil kavithaikal (19) online tamil kavithai (18) online tamil stories (18) tamil stories (17) tamil kavithai (15) tamil story (13) vinayagar chadurthi (2) vinayagar pooja (2) இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் விநாயகருக்கு (2) கடப்பாரையா ? ஊசியா (2) கணவா... - எல்லாமே கனவா (2) சிந்தனைகள் (2) சுமங்கலிப் பிரார்த்தனை (2) திருஸ்வாதித்திருநாள் மஹாராஜா (2) பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் (2) மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் (2) மாடக் கொடி மதில் தென்குளந்தை (2) *விதை தராத விருட்சம் .* (1) Beauty of Tamil (1) Child Birth by Month (1) Kural 1000 (1) LATEST AND HEART TOUCHING KAVITHAIKAL (1) Unmayana anbu sir ithu (1) White Lake Celebrations (1) White Lake anniversary (1) WhiteLake Celebrations (1) WhiteLake anniversary (1) devotee vinayagar (1) kural tamil translation (1) kuttalam kavithai (1) kuttalam tamil (1) pillaiyaar (1) tamil god vinayagar (1) tamil kavithai collection (1) tamil kavithai online (1) tamil kavithi templates (1) tamil kural (1) tamil kural blog (1) tamil திருக்குறள் (1) thirikooda rasappa kaviraayar (1) thirukkuruvoor (1) thirukkuruvur (1) thirukuruvoor (1) thirukuruvur (1) vinayagar chathurthi (1) vinayahar sathurthi (1) அண்ணாமலை சிவனேயன்றோ? (1) அந்தப் பரணில் எப்படி ஏறினார்கள்? (1) அனுதின‌மும் ஆனந்தமாய் (1) அப்படியே ஒரு ஷாக் (1) அமரர்கள் தொழுதெழ அலைகடல் (1) அம்பிகாபதி கதை (1) அருட்பெரும் ஜோதியே (1) அலர்மேல் மங்கை மகிழும் மணாளா (1) அழுவதும்... அணைப்பதும் (1) அவரைச் சுற்றி நிற்பவர்களே (1) அவர்கள் அறிவதில்லை (1) ஆசையிலும் (1) ஆசையும் ஞானமும் (1) ஆச்சிரியப்படும் வண்ணம் (1) ஆதியின் நிழல் (1) ஆனித் திருமஞ்சனம் (1) ஆன்மாவின் மூன்று நிலைகள் (1) ஆன்மீகப் புனிதம் காப்போம் (1) ஆல்ஃப்ரட் லார்ட் டென்னிசன் ஆங்கிலக் கவிஞர் (1) இப்படிக்கு கொசு (1) இரண்டு (1) இருட்டில் கண்விழித்து (1) இளைஞ்ர்களும்..யுவதிகளும் (1) உங்க கல்யாணமாம் கல்யாணம் (1) உங்கள் மொபைல் (1) உடலின் இயக்கம் (1) உடலுக்குள் மனம் எப்படி வேலே செய்கிறது (1) உடல் செயல்படும் விதம் (1) உண்மையின் நெருடல் (1) உமாபதி சிவாசாரியார் (1) உயிரும் மனமும் (1) உலகக் குடும்பம் (1) ஊர்க்கோடி ஓரத்தில் ஒத்தையில் நானிருக்கேன் (1) ஊர்த்துவ தாண்டவம் (1) எங்க வீட்டு “மொட்டைக்காளி” (1) எங்கள் அண்ணன் பிரபாகரனே (1) எங்கேயும் நான் தமிழனாக இல்லை (1) எதுக்கும் கொஞ்சம் தள்ளியே நில்லுங்க (1) எதையும் சாதிக்கலாம் (1) என் சொத்து (1) என்ன கல்யாணமடி கல்யாணம் (1) எமன் வாகன அழைப்பு மணி (1) எல்லோரும் நல்லவர்களாகிவிட்டால் (1) எள்ளைக் கொட்டினால் பொறுக்கி விடலாம் (1) ஏனிந்தப் பாரபட்சம் (1) ஏன் உன் முகம் வாடியிருக்கு (1) ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீக்கப்பட்டது (1) ஒட்டு மொத்த குடும்பமும் ஒரு தோளின் மேல் (1) ஒண்ணும் ரகசியமே இல்லை (1) ஒரு அழகிய இளம்பெண் (1) ஒருநாள் நானாவேன் (1) ஓடி வரச்சொல்கிறாயா?.... (1) கட்டாயத் திருமணங்கள் (1) கணக்கதிகாரம் (1) கண் திறந்து பார்த்தாள் ராதை (1) கண்ணன் வருவான் கதை சொல்லுவான் (1) கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் (1) கப்பல் பயணம் (1) கரடி (1) கருணை இல்லம் (1) கருமையச் சிறப்பு (1) கருமையப் பதிவுகள் (1) கரைந்து போனேன் நான் (1) கர்ப்பகாலப் பொறுப்புகள் (1) கல்யாணம் என்னும் சஷ்டி அப்த பூர்த்தி (1) கல்லானே யானாலும் கைப்பொருளொன் றுண்டாயின் (1) கல்லை சுற்றினால் குழந்தை பிறக்கும் (1) கல்விச் சேவை (1) களைத்திருந்தாள் ராதை (1) கவிதை குற்றாலம் (1) காடவர்கோன் சிம்மவர்மன் (1) காதலர் தினமா? கலாசார சீரழிவா? (1) காதல் என்றச்சொல்லுக்கு மரியாதை (1) காளை கன்னியை சந்தித்தானா (1) கிரகங்களின் உச்ச வீடுகள் (1) குமுதமும் என் இலக்கு (1) கும்பகோணம் கோடாலி கருப்பூர் அம்மன் கோயில் (1) குற்றாலத் திரிகூடமலை எங்கள் மலையே (1) குழந்தைகளைத் தானே கொன்றிருப்பானோ? (1) குழந்தைச்செல்வம் கொடுக்கக்கூடியது ஏகாதசி (1) கே.எம். முன்ஷிஜியின் கண்ணன் கதைகள் (1) சங்கீதம் பாடும் சக்களத்தி புருசன் (1) சன்னல் நடுவே உன் முகம் (1) சிங்கப்பூர் ராணுவம் (1) சிதம்பர ரகசியம் (1) சித்தர் சிவவாக்கியர் பாடல் (1) சிரம் புறம் சாய்ந்ததே (1) சிறகுவிரி பிறகுசிரி (1) சில்லு'ன்னு ஒரு பொண்ணு (1) சிவானந்த பரமஹம்சர் (1) சுக முனிவர் (1) சுமங்கலி பூஜை (1) சுவையான கட்டை விரல் சூப் (1) சுவையான சீனி புட்டு (1) சூரியனுக்கு ஆட்சி வீடு சிம்மம் (1) செட்டி நாட்டு ராஜா சர். அண்ணாமலைச் செட்டியார் (1) செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம் (1) சே.... என்ன வாழ்க்கை இது (1) சௌரம் என்றால் நான்கு (1) ஜப்பானிய தேசீய கீதம் (1) ஜயஸ்ரீ ராதே கிருஷணா (1) ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம் (1) ஜோதிடக்கலை ஒரு கடல் (1) ஜோரான சேனி லட்டு (1) தங்க ரதம் வந்தது வீதியிலே (1) தஞ்சை பெரிய கோவில் (1) தத்துவஞானியிடம் வேடிக்கை (1) தன்னுடைய மதிப்பு என்னவென்று அவளுக்கு எப்போதுமே தெரியாது (1) தமிழக அமைச்சரவையின் தற்போதைய பட்டியல் (1) தமிழ் தன்மானத்தின் மிச்சம் (1) தமிழ் வருடங்களின் பெய்ர்கள் (1) தமிழ்த்தென்றலோடு தவழ்ந்து வருக (1) தலை சாய்த்த காக்காய் (1) திருக்கண்ணபுரத்து திருவருள் (1) திருக்குறள் 1000 (1) திருப்பதி மலை வாழும் வெங்கடேசா (1) திரும்பி வந்துவிடு என் துபாய் கணவா (1) துகாராம் தான் என் வாழ்க்கை (1) தும்பிக்கையே எங்கள் நம்பிக்கை (1) துர்வாச முனிவர் நடு இரவில் (1) தேவியின் பொன் மேனி தள்ளாட (1) தொல்காப்பிய சூத்திரம் (1) நட்பு உயிரை விட மேலானது (1) நட்புக்கு கூட கற்ப்பு உண்டு (1) நம்பினார் கெடுவதில்லை நான்கு மறை தீர்ப்பு (1) நற்பண்புகளை வளர்க்காத கல்வி பயனற்றது (1) நாடுகளின் நகரங்கள் தரப்படுத்தலில் (1) நாட்டுக் கோட்டை நகரத்தார் (1) நான் தேசபக்தன் அல்ல பாமரன் (1) நாமாய் பேசிய நாட்களை (1) நிலவை நின்று தொடும் காதல் கோபுரம் (1) நிழல் கிரகங்கள் இரண்டு (1) நீ ராதையை மணக்கவே முடியாது (1) நெருங்கிப் பழகாதே நெஞ்சமே (1) பக்ஷணங்களில் முக்கியமானது அதிரசம் (1) படித்ததில் பிடித்த தத்துவங்கள் (1) பணப்பை தொலைந்தது பஸ்சுக்கு பணமில்லை (1) பதினெண் சித்தர் யார் யார்? (1) பயன் தரும் பதிவு (1) பயம் கண்டு ஓடுபவர்க்கோ (1) பாரத நாட்டிற்கு இது அவசியமா? (1) பார் மகளே பார் (1) பால் - பழச் சடங்கு (1) பாவம் ராகம் தாளம் (1) பிச்சுப் பிள்ளை தெரு நெம்பர் 12 (1) பிரிவின் கதை சொல்லி (1) பிறவியை அறுப்போம் (1) பூ வாங்கபோனேன் சித்தர் வாங்கி வந்தேன் (1) பூம் பூம் மாட்டுக்காரர்கள் (1) பூவின் இதழ் தொட்டு (1) பெண்களுக்குப் பிடித்த விளையாட்டு (1) பெண்ணும் பிள்ளையும் பேசிக் கொள்ளலாமா (1) பென்மையை என்றும் போற்றுவோம் (1) பொங்கி வரும் பெரு நிலவு (1) பொண்ணு வந்தா பொட்டி வண்டியிலே (1) மணவாழ்க்கைச் சட்டம் (1) மணிவாசகர் காலத்தைப் பற்றி ஆராய்ச்சியாளர்கள் (1) மனதின் மூன்று நிலைகள் (1) மனித உடல் மனம் உயிர் (1) மறுமைக்கு பயனேதும் இல்லை (1) மாதா பிதா குரு தெய்வம் (1) மாமியாருக்கும் சாமியாருக்கும் (1) முடிந்தால் முயற்சி இல்லையேல் பயிற்சி (1) முதல் நாளிலேயே ஞானோதயம்? (1) முன்பின் பிறவிகள் (1) முயற்சித் திருவினையாக்கும் (1) முழுப்பார்வை வீச்சு (1) யமராஜ் சும்பக் ஜர்னா (1) யார் அந்த மஹாபெரிய ரிஷி (1) ரத்னத்திற்குள் இத்தனை விஷ்யங்களா (1) ராகுவும் கேதுவும் (1) ராமநாமமே துதி செய் நாளும் ஒரு தரம் (1) வன விலங்குகளிலேயே மிக அழகானது (1) வரலாறு மறந்து விட்டோம் (1) வள்ளுவனை துணைக்கு அழைப்போமே (1) வாக்கினால் பிறந்த வேதவதி (1) வானம் வசப்படும் (1) வால் நட்சத்திரம் (1) வாழ்த்துக்கள்.. நேர்மையான மனிதனுக்கு (1) வாழ்வின் அர்த்தம் புரிந்து வாழலாம் (1) விகடனும் (1) விஜி அக்கா எழுதினாங்க (1) விநாயகர் பிறந்தநாள் (1) விலங்கினப் பதிவு (1) விழித்துவிடு கனவா விழித்து விடு (1) வெஸ்டர்ன் கல்சர் (1) வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும் (1) வேர்களைத் தேடி (1) வைதேகி காத்திருந்தாள் திரைப்படத்தின் கதை (1) ஸால்மன் மீன் (1) ஸ்கந்த புஷ்கரணி (1) ஸ்டெரிலைஸேஷன் (1) ஹெலிகொப்டர் இறங்கும் தள வசதியுடன் மோட்டார் வாகன இல்லம் (1)